När Börje Wennberg, S, kom till makten 2014 blev han varse att Sverigedemokraterna hade tillgång till en egen bil med ett leasingkontrakt, betalad med skattemedel. Det visade sig också att bilen använts privat av Simon Alm, som då varit politisk sekreterare i SD. Sådan privat användning är en skattepliktig löneförmån som ska beskattas.

– Jag satte stopp för det här. Det tog lite tid och blev en del stök, men bilen drogs in från SD och användes en tid i stället av kansliet, innan vi gjorde oss av med den, säger Börje Wennberg.

För Simon Alm innebar den privata körningen att en rättelse till Skatteverket fick göras.

Artikelbild

| Börje Wennberg, S, öppnar nu för en översyn av reglerna för hur partigruppsbidraget får användas av partierna.

– Har du privata förmåner måste du skatta. Kanske kan du ta en kopp kaffe och en bulle på jobbet, men över det är det en skattepliktig förmån, säger Börje Wennberg.

Att ett parti haft tillgång till en egen bil finansierad med skattemedel på det här sättet är unikt, uppger han.

– Det har aldrig förekommit vad jag känner till.

Reglerna för det ekonomiska bidraget till partigrupperna inom Region Uppsala är inte så strikt formulerat. Enligt det beslut i regionfullmäktige som finns ska pengarna användas för partigruppsarbete i regionen, alltså tidigare landstinget. Under tiden då SD hade tillgång till bil var Pavel Gamov regionråd och Simon Alms uppdragsgivare. Pavel Gamov motiverar bilarna med att Simon Alm också var partiombudsman och lade ned ett stort arbete på att bygga upp partiet i Upplandsdistriktet. För det behövde han ett arbetsverktyg i form av en bil. Lösningen blev hyrbilarna och leasingbilen via landstinget.

Artikelbild

| Erik Weiman godkände leasingavtalet för att SD inte skulle missgynnas av att ha fått lokaler på annan plats än övriga partier. Hyrbilarna känner han inte till.

Uppdraget som ombudsman var dock inget landstingsuppdrag utan ett partiuppdrag. Men Pavel Gamov försvarar lösningen.

– Vi försökte kolla reglerna för de här pengarna, men de var inte tydliga. Vi behövde växa organisatoriskt för att kunna sköta det politiska, vilket vi också gjorde. Simon Alm hade låg lön och vi såg det som nödvändigt att ordna ett arbetsverktyg åt honom för att kunna utföra sin uppgift. Så här har SD jobbat på många ställen i Sverige.

Artikelbild

| Simon Alm, här med Jimmie Åkesson, har efter UNT:s granskning bett Region Uppsala göra en rättelse för hans privata körning av hyrbilar, betalade med skattemedel. Det är andra gången han gör en sådan rättelse.

Men ingick det att han skulle få använda bilarna privat?

– Jag förutsätter att han inte kört privat. Men jag har inte koll på det, det var ett förtroende.

Som UNT kan visa idag har dock Simon Alm gjort en rättelse för privat körning av leasingbilen, och har i dagarna begärt att en rättelse ska göras även för hyrbilarna.

För Börje Wennberg är det helt nya uppgifter att SD hyrde bilar före leasingkontraktet och bilarna användes för att bygga upp partiets organisation.

– Har man använt bilarna till annat än regionaktiviteter är det direkta oegentligheter. Vi i S har också partiombudsmän, men de finansieras av partiet inte av regionen. Det finns partistöd för sådant.

Partierna förfogar i stor utsträckning själva över sina partigruppspengar, och det egna regionrådet attesterar eventuella fakturor. Insynen från andra är därför liten. SD:s hyrbilar har på så sätt kunnat förbli okända.

– Vi behöver titta på det här för att se om det finns oklarheter i regelverket och möjlighet att ta genvägar. I dag finns ett mått av tillit och förtroende i användningen av de här pengarna, säger Börje Wennberg.

Enligt Pavel Gamov var leasingbilen sanktionerad av Erik Weiman, M, då ordförande i landstingsstyrelsen.

Det är inte helt sanningsenligt, uppger Erik Weiman i dag.

– Sanktionerat vet jag inte om jag skulle säga. Jag godkände en lösning för dem eftersom de fick ett kontor på Ulleråkersområdet och behövde ta sig därifrån till de lokaler i city där övriga partier och kansliet satt. De fick inte missgynnas av den placeringen.

Tycker du att det låter som att SD höll sig inom ramarna för användningen av bilen?

– Nej.