- Det är mycket begränsad framkomlighet som råder norr om Stockholm. Det är enbart två spår som är öppna och därför tvingas vi ställa in hälften av tågen och kör ett tåg i timmen i stället för två, säger Morgan Lindström på SJ:s presstjänst på torsdagsmorgonen.

SJ hänvisar under morgonen resenärer att ta nästa avgång. Man lyfter också fram sin biljettsamverkan med SL.

Betyder det att man kan kliva på vilket tåg som helst, både SJ och SL, så länge man har biljett?

- Exakt. Vi och SL försöker hjälpa varandra, säger Morgan Lindström.

Varför sätter ni inte in ersättningsbussar?

- Vår utmaning här är att ett tåg rymmer så många fler resenärer. Vi kan helt enkelt inte få tag på så många bussar att det skulle täcka upp.

Men några bussar är väl bättre än inga?

- Fast restiden med buss blir så mycket längre att det går snabbare för resenärerna att ta sig fram genom att ta nästa tåg, säger Morgan Lindström.

Enligt den senaste prognosen som SJ har fått från Trafikverket väntas problemen kvarstå till klockan 17.

- Förhoppningsvis lyckas Trafikverket snabbare än så. Vi står redo att trafikera spåren så fort Trafikverket ger klartecken att spåren är farbara, säger Morgan Lindström.