Sköterskan har under prövotiden underlåtit att inkomma med provsvar, läkarutlåtanden samt eget yttrande. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vid upprepande tillfällen påmint sköterskan om detta samt informerat om eventuella konsekvenser, men utan resultat. IVO finner därmed att sköterskan inte uppfyllt kraven i sin prövotid och beslutar om att frånta legitimationen.

ivo