En avdelning där problemen är stora är centraloperation. Situationen har förvärrats det senaste året och bland de anställda sköterskorna märks det.
– Personalsituationen sedan årsskiftet har varit på gränsen till vad som är rimligt. Vi hinner inte hjälpa varandra att förbereda operationer och det händer att det fattas instrument, säger sköterskan Caroline Wetter.

Sköterskan Ana Adebo har jobbat många långa pass nu under sommaren. Vilket många av hennes kolleger inte klarar av.
– Vi har fått hjälpas åt men många är slitna och trötta och det är därför många sticker eller sjukskriver sig, säger hon.

Många sköterskor har omplacerats, gått på tjänstledighet eller sjukskrivits och flera av sköterskorna som den senaste tiden har lämnat har valt att söka sig till privata vårdgivare som erbjuder bättre lön och bättre arbetsvillkor.
– Får man ett bättre erbjudande från en privat klinik så tar man det. Det går inte att förneka att så är fallet, säger avdelningens verksamhetschef Rainer Dörenberg.
Den senaste tiden har fyra sköterskor lämnat centraloperation för att arbeta på den nya privata cancerkliniken vid Samariterhemmet.
– Det kanske inte låter mycket, men i vanliga fall arbetar det runt 40 stycken sköterskor så det innebär en minskning på 10 procent och det slår hårt, säger Rainer Dörenberg.

I Uppsala är det lång kö för att få tid till operation och det skulle behövas fler sköterskor för att kunna bemöta behovet. Rainer Dörenberg vittnar om en tungt belastad personal som inte går att belasta ytterligare. Samtidigt måste de operera så mycket som möjligt.

Tracey Koo Clavensjö är gruppchef på centraloperation.
– Personalen ska inte oroa sig utan låta oss som har ansvaret oroa oss i stället. Det är inte kul att alltid ligga på minimal personalstyrka och många är frustrerade. Målet är ändå alltid patienten och på något sätt har vi lyckats.

Sköterskan Ana Adeo anser att det är ren tur att det har fungerat under sommaren.
– Det viktigaste i vårt jobb är att patienterna får rätt vård vid rätt tillfälle, det är vad som står på papperet men så känns det inte alltid i praktiken. Vi har klarat det på bekostnad av personalen, säger hon.
Sköterskorna som UNT har talat med säger att många fikaraster går åt till att diskutera problemen. Just nu talas det om hur mycket tuffare det kommer bli att i höst. Om ett par veckor går centraloperation upp i normal verksamhet efter sommaren, då kommer belastningen på att personalen bli ännu högre.
– Vi fick höra att det skulle komma åtta nyutexaminerade sköterskor hit men då slutade det lika många så den utlovade lättnaden av arbetsbörda kom inte, säger Caroline Wettergren.

Just nu håller 6-7 sköterskor på att inskolas. För att de ska få en trygg och lugn inskolning tycker Caroline Wettergren att man måste få låta sådant ta tid även om det är stressigt. Den största anledningen till problemen på centraloperation är att det är svårt att rekrytera nya sköterskor, ett problem som är nationellt. Caroline Wettergren trivs fortfarande bra på avdelningen, men känner att arbetet inte alls flyter lika bra som det borde. Hon önskar att fler skulle vilja söka sig till sköterskeyrket.
– Då måste arbetet kännas lockande, säger hon.