–  I samtal med Apotekstjänst har vi fått beskedet att man ska vara i fas med leveranserna till alla sjukhusen på måndag, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i den gemensamma varuförsörjningsnämnden.

Varuförsörjningsnämnden är ett samarbete mellan de fem regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro och Dalarna. Syfte med nämnden är att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. 

Enligt de uppgifter som Behcet Barsom har fått på ett extrainsatt möte är orsaken till problemen att det ska ha funnits systemfel med IT-teknik och att de leveranser som skulle kommit in till Apotekstjänst har fallerat. 

– Just nu arbetar vi stenhårt dygnet runt för att se till att alla får de produkter som de beställt, säger Apotekstjänst:s vd Tomas Hilmo till Dagens Nyheter.  

Han påpekar att företaget skickar ut en del akuta leveranser nu. 

Det är de uteblivna leveranserna från Apotekstjänst som är orsaken till att Akademiska sjukhuset fått ställa in sina planerade operationerna  till och med tisdag morgon i nästa vecka. 

Problemen uppstod eftersom den nya leverantören Apotekstjänst inte klarat av att leverera förbrukningsmaterial som engångshandskar, förkläden, slangar med mera. 

– Situationen är verkligen beklaglig. Vi har haft en införandeplanering men ändå är det saker som inte fångats riktigt bra, säger Tomas Hilmo till DN.

Apotekstjänst är ny leverantör sedan 1 oktober och även Örebro, Sörmland, Dalarna och Västmanlands län har drabbats av uteblivna leveranser.