Centrum för rättvisa anser att landstinget brutit mot patientsekretessen när bilder visades av en svårt cancersjuk man.

Centrum för rättvisa driver målet för tre anhörigas räkning. De anhöriga anser att de kränkts för att bilder på deras far som var döende i cancer visades i tv3:s serie, Sjukhuset, med landstingets godkännande. De anhöriga kräver 125 000 kronor vardera i skadestånd.

För centrum för rättvisa är tvisten principiellt viktig.
– Den handlar i grund och botten om man ska kunna lita på att inte personliga uppgifter sprids till allmänheten om du hamnar på sjukhus. Det avsnitt som visades sågs av 350 000 personer, sade Anna Rogalska Hedlund och Sebastian Scheiman, jurister från Centrum för rättvisa.

Organisationen hävdar att den filmade fadern inte givits chans till samtycke och fått klart för sig vad saken gäller.
– JO har prövat frågan och kommit fram till att det bland annat krävs tid att tänka efter och ett skriftligt samtycke innan filmning får börja. Inget av de kraven har uppfyllts, sade Sebastian Scheiman.

Landstinget kunde inte visa något skriftligt medgivande men hävdade att alla patienter på avdelningen var väl medvetna om att produktionsbolaget Titan television som gjort tv-serien för tv3:s räkning, var där och filmade regelbundet.
– Vi anser att det fanns ett muntligt medgivande. Man har kunnat säga ifrån eller vända bort sitt huvud om man inte ville bli filmad. Dessutom var all bilder avidentifierade. Ingen utomstående kunde känna igen personen i fråga, sade landstingets jurist Siv Ann Andermyr.

Landstinget anser inte att familjen kan ha blivit kränkt på grund av att bilderna skildrar normal verksamhet på ett stort sjukhus. Genom att familjen valt att själv titta på bilderna så har de dessutom medverkat till kränkningen, var ett annat argument.

Rätten försökte få till en förlikning mellan parterna. Centrum för rättvisa ställde sig positiv till det. Men landstinget sade nej. I mars nästa år avgörs målet.