Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett projekt i syfte att lyfta, skapa och stötta engagemang på landsbygden. I pilotprojektet medborgarbudget vill kommunen starta en dialog för att ge boende på landsbygden möjligheten att argumentera för sina idéer om hur skattemedel ska prioriteras lokalt.

– Erfarenheter visar att engagemanget hos människor ökar med inkludering i budgetprocesser. Det gynnar landsbygdsutvecklingen, bidrar till mer jämställdhet och är bra för demokratin, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Lokala representanter kommer att utses och de kommer sedan tillsammans med politiker och tjänstepersoner att komma fram till hur pengarna används på bästa sätt.

– Under lång tid har många Uppsalabor känt att vår landsbygd varit bortglömd och det måste vi ändra på. Vi vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service men också genom att öka det lokala engagemanget, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden.

Projektet drar igång under 2018 och först ut att delta är Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda. Drygt tio orter till är en del av projektet, men där väntas arbetet dra igång senare.

– Jag hoppas att arbetet med medborgarbudgeten ska generera många bra idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Uppsalas landsbygd grönt och hållbart, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Moderaterna står bakom projektet.

– Även om vi välkomnar förslag som leder till att vi reellt förbättrar förutsättningarna för en levande landsbygd så ställer vi oss kritiska till detta ovanifrånperspektiv. Möjligheten till att söka stöd för lokala projekt, som vi välkomnar, finns redan idag och till skillnad från S och MP har vi politisk representation och företrädare på landsbygden. Jag kommer att sitta med i den politiska styrgruppen för projektet och noga följa att pengarna verkligen går till lokala projekt som medborgarna vill ha och inte till massa administration och centrala kostnader som inte gynnar landsbygdens utveckling, skriver Therez Olsson (M) i en kommentar till UNT.