Den årliga fågelräkningen – Vinterfåglar in på knuten – avslutades på måndagen. Det dröjer ännu några dagar innan alla rapporter från fågelborden landet runt kommit in men redan på måndagskvällen stod det klart att talgoxen inte längre är Upplands vanligaste fågel. Gråsiskan har vällt in över Uppsala län och på andra håll i Mälardalen. När uppskattningsvis tre fjärdedelar av årets siffror kommit har dubbelt så många gråsiskor som talgoxar rapporterats.

Enligt kampanjledaren Anders Wirdheim vid arrangören Birdlife Sverige uppträder gråsiskan nu "invasionsartat". Förklaringen ett stort inflöde österifrån, för andra året i rad. En stor andel av dem har valt Mälardalen.

På måndagskvällen hade 12 000 observationer av gråsiska rapporterats från fågelborden i Uppsala län sedan i fredags morse. Förra året rapporterades knappt 2 000 gråsiskor i länet. Motsvarande siffra för talgoxen, förra årets vanligaste fågel, var på måndagen drygt 5 000 observationer.

Andra klättrare på listan är koltrast och rödhake. Även pilfinken tycks trivas bra i Uppsala län, medan gråsparven är på väg att vända sin nedåtgående trend. Det genomsnittliga antalet rapporterade gråsparvar från länet är preliminärt 2,1 i år, en tydlig ökning från fjolårets 1,5 i snitt.

I landet som helhet behåller talgoxen tätplatsen, med pilfink på andra plats, följd av gråsiskan. Årets deltagande i fågelräkningen väntas bli rekordartat med mellan 22 000 och 25 000 rapporter. En bidragande orsak är sannolikt att det rått vinterväder i nästan hela landet under räkningsdagarna, vilket gjort att fler fåglar än förra året sökt sig till matställen, enligt Birdlife Sverige.

Topplistan för Uppsala län, måndag kväll:

1. Gråsiska 11 944

2. Talgoxe 5309

3. Pilfink 4607

4. Blåmes 4145

5. Domherre 2774

6. Gulsparv 2599

7. Koltrast 2596

8. Grönfink 2166

9. Steglits 1649

10. Gråsparv 1617