Ordet gick först till Henrik Gustavsson (SKP).

Vad skiljer er från de partier som redan sitter i fullmäktige?

– I den allra viktigaste, den allra mest grundläggande frågan håller alla riksdagspartier med varandra: Sverige ska fortsatt vara ett kapitalistiskt land där man arbetar en halvtimme åt sig själv och sju och en halv timme åt sin chef. Alla riksdagspartier arbetar för att det även i fortsättningen ska vara en mycket liten del av befolkningen som berikar sig själva på majoritetens bekostnad, säger Henrik Gustavsson, (SKP).

Han menar vidare att kapitalismen inte kan tillfredsställa den moderna människans behov:

– Vi är ett parti som vill visa vägen mot ett annat samhälle. Kapitalismen går inte att göra mänsklig.

Sedan var det Claes Littorins (LPo) tur att svara:

– Vi skiljer oss mycket från de etablerade partierna. Vi vill decentralisera Uppsala kommun, i dag centraliseras ju allt in till Uppsala kommun, man bygger ett svulstigt kommunhus och ökar administrationen där inne. Littorin ifrågasätter ett kvarhängande industrialiseringstänkande:

– Vi lever i en it-era. Man ska kunna bygga kontorskomplex ute i kransorterna så att man slipper pendla in till staden. Den urbana normen kräver att allt transporteras in till städerna. Vi vill i stället att man ska kunna arbeta där man bor.

Littorin menar också att många i Eriksberg är missnöjda med den förtätning som sker och att studenter på SLU upprörs över att hundraåriga försöksodlingar försvinner när Uppsala växer.

Wilhelm Berndtson (MED) beskrev partiet som ett nytt borgerligt parti:

– Vi bildades som ett svar på Decemberöverenskommelsen 2014 när vi såg en svensk borgerlighet som la sig platt. Vår grund är baserad på liberalkonservatismen, vi har en liberal hållning till individen och ekonomin och ett konservativt synsätt till samhället och kulturen.

Partiet vill även minska statligt inflytande och föra makten tillbaka till medborgarna.