Region Uppsala vill gärna sälja en del av tomten intill gamla kyrkogården där bland annat Kungsgärdets vårdcentral ligger i dag. En exploatering med bostäder skulle ge regionen en intäkt på mellan 90 och 400 miljoner kronor.

I kontakterna med kommunen har dock önskemålen om intäkter från bostadsbyggande stött på patrull. Från kommunens håll ser man i första hand behov av en ny skola i området. Och eftersom kommunen har planmonopol är det deras ord som gäller i sista hand.

– Nu planerar vi för en skola på busstomten i Industristaden. Men vi har sagt att det inte kommer att räcka till för att täcka behovet av skolor i centrala Uppsala. Då ligger den här tomten strategiskt till intill en stombusslinje i ett centralt läge. Det finns inte så många sådana platser att jobba med, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Han säger också att det kan finnas kulturvärden i några av byggnaderna, varför det är för tidigt att säga om man ska renovera de gamla lokalerna eller bygga helt nytt för att få plats med en skola här.

Det är ännu inte klart vilken åldersgrupp skolan ska byggas för.

– Vi måste utnyttja våra resurser effektivare och tänka smart från början. Skollokaler ska kunna anpassas från från förskola till komvux utan allt för stora ombyggnader, säger Erik Pelling.

LÄS MER: Bussdepå blir skola

LÄS MER: Central skola försenas ytterligare

LÄS MER: M vill bygga skola på Kap

Lokalerna där vårdcentralen ligger är gamla och inte särskilt ändamålsenliga. Delar av husen i kvarteret, där förutom vårdcentralen även habiliteringen och Folke Bernadotte-hemmet ryms i dag. står tomma eller är uthyrda. Dessutom framkom det nyligen att det finns problem med luften i några av husen och att skyddsombudet slagit larm till Arbetsmiljöverket efter att flera i personalen drabbats av luftvägsproblem.

Enligt regionens utredning är det troligaste scenariot att man river de gamla husen på tomten och att man bygger bostadshus där vårdcentralen får nya lokaler i bottenvåningen.

Enligt Sören Hill, projektansvarig på region Uppsala, är tomten inte särskilt bra utnyttjad i dag. Det här är också ett attraktivt centralt läge där det kan rymmas både bostäder och vårdcentral om man bygger högre hus än i dag.

– Förutsättningarna att bygga på tomten är bra eftersom grannarna inte störs så mycket när de ligger sex feet under, säger han lite skämtsamt om den närbelägna kyrkogården.

Men om kommunen sätter käppar i hjulet för exploateringen påverkar det ekonomin i projektet. Marken blir vid en försäljning inte alls lika mycket värd om den är planerad för en skolbyggnad som om det finns en byggrätt för bostäder.

Sören Hill säger att det naturligtvis påverkar de ekonomiska förutsättningarna i projektet. Regionen ska nu göra en tydligare analys av vilka lokalbehov som de egna verksamheterna har samtidigt som förutsättningarna att bygga på tomten utreds.

– Vi ska nu gå vidare och upprätta ett samarbetsavtal med kommunen och se vad vi tillsammans kan få ut av tomten. Det blir lite av en triangel att få ihop kommunens intresse av en skola, våra intressen av att göra nya lokaler utan allt för stora investeringar och kanske avhända oss någon mark till en byggherre som kan vara intresserad, säger han.

Tidsplanen är inte klar. Enligt Sören Hill kan man ha en idé om hur det kan se ut efter sommaren. Därefter kan ett detaljplanearbete ta vid, vilket tar ytterligare några år innan det är färdigt.

Ett annat av region Uppsalas fastighetsprojekt som nu gått i stå är de gamla kontorslokalerna på Slottsgränd. Den tänkta försäljningen blev inte av eftersom köparen, Tobin Properties, inte fick ihop tillräckligt med kapital. I stället kommer regionen att fortsätta förvalta fastigheten tills vidare.

– Vi avvaktar lite med det där. Vi har ingen brådska att sälja och kommer att använda kontorslokalerna för egen del, säger Sören Hill.