När lärarna återvände till en ny hösttermin så har det bara gått några dagar sedan forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) la fram sin rapport om att skolan blir enligt väljare från båda blocken blir den viktigaste valfrågan.  Klasslärarna Eva Nyström, som tillsammans med Ida Sehlstedt, som om en vecka får en ny förstaklass har andra perspektiv på hösten.  
–  Att få en klass, att de lär sig och att de blir en klass, säger Eva Nyström.
Bänkarna har börjat radas upp över det nylagda golvet, böckerna ligger fortfarande förslutna i kartonger och än är det ingen som skrivit ”Välkomna!” på svarta tavlan. Om en vecka sitter här 16 stycken förstaklassare som ska lära sig läsa och skriva, oavsett vilket parti som vinner valet i september.   
–  Just nu är det organiserat kaos, säger rektor Karin Wretström- Engvilt.
Stämningen är trots kaoset runt omkring märkbart glad och uppsluppen.
–  Det är alltid kul att komma tillbaka säger, klasslärare Eva Nyström som stimuleras av att jobba med ”levande material” som hon kallar det. 
–  Man vet aldrig hur det blir, fyller Ida Sehlstedt i.
 
Jag frågar om de tror att de kommer märkas att skolan kommer debatteras ytterligare under valhösten som stundar. Men i mångt och mycket så säger de att hösten nog kommer vara ungefär som den brukar vara. Men visst håller Karin Wretström–Engvilt med om att det finns en viss poäng i Jan Björklunds uttalanden om att föräldrarna har en plats i klassrummet, men att frågeställningen är mer komplicerad än så.
–  Skolan ska vara öppen för föräldrarna, men det ska ske i samråd med lärarna, säger Karin Wretström–Engvilt och lägger till att det är de som bestämmer i klassrummet. 
För en kommunal skola som Fredrika Bremerskolan är konkurrensen från friskolorna något som oroar mycket.
–  Jag tror att föräldrarna styrs rätt mycket av barnen, men något som är viktigt är att föräldrarna tar reda på vad det är för resurser som läggs på barnen, säger Karin Wretström–Engvilt och fortsätter.
– Alla skolor har inte speciallärare, specialpedagoger och svenska b-lärare.
På Lärarförbundet, som är Sveriges största fackföbund för lärare, är man inte förvånad över att skolan blir en het potatis inför höstens val.
– Det återkommer val efter val. Folk är till och med villiga att byta parti om man inte är nöjd hur de driver sin skolpolitk, säger ordförande Eva–Lis Sirén.

Vad säger du om politikernas utspel under sommaren?
–  Tyvärr så lyfter Jan Björklund frågor som är detaljfrågor. Det kan vara väl så viktigt men det är ingen som ifrågasätter vilken sutur en kirurg ska lägga eller vilka bedövningen som tandläkaren använder. Vi som lärare vill inte ha nya bud var fjärde år. Just nu vill partierna överträffa varandra att vara skolan bästa vän, men det viktiga är att politikerna jobbar med rätt frågor.

Vilka frågor är det?
– Att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det ska finnas bättre styrda resurser i skolan, i dag är 6 % av resurserna styrda medan 94 % fördelas efter fjolåret budget. Det är viktigt att resurserna lägga in där de behövs.
Rektor Karin Wretström–Engvilt lyfter även hon fram barnens rätt att utvecklas efter sina förmågor och vikten av att det finns välutbildade lärare där som stöttar.
– Vi har bara lärare med behörighet, flera behörigheter i vissa fall, säger Wretström-Engvilt.