Enligt Skolinspektionens utredning, som startade efter att en förälder anmält skolan, ska eleven haft hög frånvaro sedan hen började 2015. I början av elevens vistelse på skolan ska stöd ha satts in, men för sent, enligt Skolinspektionen.

2018 ska eleven ha varit sjukskriven och haft giltig frånvaro. Skolinspektionen slår fast att trots att frånvaron varit giltig måste frånvaron ändå utredas av skolan, men det ska inte ha gjorts. Skolinspektionen ålägger därför skolan att åtgärda bristerna och ge eleven det stöd som krävs.

– Vi har gjort vad som krävs. Föräldern har en version och vi har en annan. Eleven går dessutom inte kvar hos oss och det har vi svarat Skolinspektionen vid flera tillfällen, säger rektorn på skolan.