Många av Uppsalas skolor firar alla hjärtans dag. Men det finns tydliga regler kring aktiviteterna. Det visar en rundringning som UNT gjort bland några av kommunens grund- och gymnasieskolor.

– Vi föregriper dagen så att det inte blir tokigt. Vi vill till exempel inte ha några rosor, så att några populära elever ska få en massa rosor medan andra blir utan, säger Henrik Ljungblom som är rektor på Nannaskolan.

På Nannaskolan har man i stället infört två helt andra traditioner på alla hjärtans dag. Den ena är att i klasserna uppmärksamma och prata om ett visst värdeord, i år är ordet empati. En annan tradition är att klä ut sig, på temat att få vara den man vill.

– Vi ordnar gemensamma aktiviteter för att flytta fokus från enskilda initiativ som vi inte vill ha, säger Henrik Ljungblom.

På samma sätt resonerar övriga skolor som UNT pratat med. Ofta är det elevrådet som får i uppdrag att styra upp olika gemensamma aktiviteter. På Lundellska skolan kan det till exempel innebära att alla elever får ett hjärta på sitt skåp och bjuds på fika.

– Det är viktigt att alla får ta del av det som görs och det brukar bli bra. En gång för några år sedan hade elevkåren en idé om att man skulle kunna ge särskilda meddelanden till enskilda personer. Vi i personalen kände snabbt att det skavde, så vi avstyrde det innan det hann bli en stor sak, säger Lundellska skolans rektor Rolf Viberg.

Fika och pyntade korridorer samt uppehållsrum är vanliga traditioner i dag på skolorna. Många skolor tar också tillfället i akt att i klasserna diskutera hur man ska vara mot varandra. En av flera skolor där eleverna gjort hjärtkort är Liljeforsskolan.

– På korten har de skrivit hur man kan göra varandra glada och visa att man bryr sig om varandra, säger Stina Hultén som är rektor på Gränbyskolan och Liljeforsskolan.

Hon är en av dem som själv gick i skolan för ett par årtionden sedan, då det var vanligt att skolorna tillät eleverna att köpa rosor till varandra.

– Man satt där i klassrummet och så kom elevrådet in och delade ut rosor till några elever medan övriga blev utan. Det var ju väldigt utpekande, minns Stina Hultén som gick på Celsiusskolan i början av 1990-talet.

Sedan dess har antimobbningsplaner och värdegrundsarbete tagit en betydligt större plats i skolans värld.

– Det var en annan tid. Så gör vi inte i dag, nu vill vi att alla ska vara glada.