I skolvalet ville familjen Uddenfeldt i Nåntuna att deras dotter Astrid i första hand skulle gå i förskoleklass i Nåntunaskolan. Den ligger relativt nära deras hem och skulle fungera bra för familjens arbetssituation, då hennes lillebror går på förskolan bredvid.

Men Astrid fick inte plats på Nåntunaskolan utan placerades på Uppsävjaskolan som var familjens andrahandsval. Det visade sig dock att det fanns flera som fått plats på Nåntunaskolan som haft Uppsävjaskolan som förstahandsval.

– Det innebar att det funnits plats för oss på Nåntunaskolan, men att andra som ville ha plats på Uppsävjaskolan fått dem, säger Mats Uddenfeldt.

Han kontaktade kommunen och fick svaret att förstahandsvalet inte ger någon förtur. Det är i stället en regel om relativ närhet som gäller. Det innebär att avståndet till skolan avgöra vem som ska få platsen.

– Svaret visar att valet av skola inte betyder något. Om de följt skolvalet i vårt fall så skulle hundra procent av eleverna som valt Nåntunaskolan i första hand fått sitt val, säger Mats Uddenfeldt.

Han tror att de flesta föräldrar inte känner till vad som styr valet.

– Tittar man på reglerna för skolvalet på kommunens hemsida så står det att ”placering sker enligt vårdnadshavares tre val så långt det är möjligt”. Placeringen av våra barn har inte gått till på det sätt kommunen förespeglar, säger Mats Uddenfeldt.

Enligt Karin Carlsson, chef för antagningsenheten, tittar kommunen både på skolvalet och var eleven bor för att avgöra vilken skola som är mest lämplig. Om skolvalet var den enda avgörande faktorn skulle en elev som bor långt ifrån den skola de väljer kunna konkurrera ut elever som bor nära skolan och tvinga de eleverna att resa långt.

– Det skulle garanterat ske i populära områden i innerstaden dit många elever söker sig från andra områden.  Skolvalet behövs för att avgöra på vilken skola eleven är med och konkurrerar om platser. Är det konkurrens om platserna är det enligt kommunens regler den relativa närheten till skolan som avgör, säger Karin Carlsson.

Hon poängterar att totalt 93 procent av eleverna får sina förstaval.

– Vi ser inte att det finns så många fall som råkar ut för just det som de här familjerna råkat ut för. Men vi ska titta på om vi kan utveckla vårt antagningssystem så att det tar hänsyn till sådana situationer, säger Karin Carlsson.

Mats Uddenfeldt ger inte mycket för skolvalet.

– Om föräldrar vill ha sitt barn någon annanstans för att det passar deras livssituation bättre så ska väl kommunen ta hänsyn till det, säger han.