Föraren av olycksbilen berättade att han på håll sett en stillastående bil i högra vägrenen med påslagna varningsblinkers. När mannens bil, där också hans hustru och parets två små barn färdades, närmade sig bilen svängde den plötsligt ut för att korsa körfälten och via en så kallad katastroföverfart vända på motorvägen.

Mannen hann knappt bromsa och körde i hög fart in i sidan på den andra bilen. Trots att kollisionen blev kraftig klarade sig samtliga inblandade utan allvarligare skador.

En kvinna som kört den andra bilen åtalades för trafikbrott. Vid rättegången berättade kvinnan att hon av misstag hamnat i södergående körfält, trots att hon skulle norrut, och därför stannade bilen vid katastroföverfarten och beslutade sig för att vända. Enligt kvinnan kontrollerade hon i backspeglarna innan hon påbörjade manövern, men såg inte den annalkande bilen.

Tingsrätten konstaterar att kvinnan gjort sig skyldig till tre förbjudna åtgärder, genom att först stanna på motorvägen och sedan göra en vänstersväng över körfälten i syfte att använda en katastroföverfart för att vända. Enligt domstolen rör det sig om "brott mot fundamentala regler". Kvinnan har enligt rätten agerat grovt oaktsamt och döms nu för grov vårdslöshet i trafik till villkorlig dom med 50 timmars obetald samhällstjänst.