Margaret Levi får priset för att, som det heter i priskommitténs motivering, "med en förening av teoretiskt skarpsinne och historisk kunskap ha skapat förståelse för varför medborgarna accepterar statlig tvångsmakt".

Skytteanska priset delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet och tilldelas den som gjort det "mest värdefulla bidraget till statskunskapen". Prissumman, en halv miljon kronor, tas ur en fond som stiftelsen förvaltar.

Margaret Levi mottar priset, som ibland kallas för statskunskapens Nobelpris, vid en ceremoni i Uppsala 28 september.