Den 35-årige Uppsalabon tycker inte att misshandelsdomen gör honom olämplig som taxichaufför. Han påpekar att han inte gjort sig skyldig till några trafikbrott och vill återfå taxilegitimationen genast eller i annat fall att den fyraåriga avstängningen kortas ner.

Enligt taxitrafiklagen har taxikunder en utsatt ställning, inte minst kundkategorier som barn och funktionsnedsatta personer. Detta ska vägas in när en taxiförares lämplighet avgörs. Vid prövningen är egenskaper som ärlighet och pålitlighet extra viktiga.

Förvaltningsrätten konstaterar att 35-åringen i fjol dömdes till ett års fängelse för att under en period av 1,5 år flera gånger ha misshandlat sina minderåriga barn.

Domstolen anser att den brottslighet mannen gjort sig skyldig till "visar på ett beteende som rubbar förtroendet för honom att ansvara för befordran av passagerare."

Att brotten inte har något samband med hans arbete som taxiförare saknar betydelse. Orsaken är att det handlat om upprepade fall av misshandel som dessutom riktats mot mannens egna barn, trots att han haft ett särskilt ansvar för deras trygghet.