Vi har tidigare berättat om hård kritik mot en ansökan från Sveriges Lantbruksuniversitet om medel till Swecclim, ett center för djurförsök.  Ansökan avslogs i slutet av september av Vetenskapsrådet, som valde att prioritera andra ansökningar.

Nu gör SLU ett nytt försök och har skickat in en så kallad behovsanmälan till Vetenskapsrådet, vilket är det första steget för att sammanställa en ny ansökan. Magnus Rosenquist, fakultetsdirektör vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, säger att ansökan ska arbetas om, men att det är för tidigt att säga hur den kommer att se ut.

– Vi anser att behovet fortfarande finns. Om det sedan blir aktuellt att skicka in en ansökan så är det i början av 2021, säger Magnus Rosenquist.

Hur har kritiken mot Swecclim påverkat?

– Så klart har vi tagit till oss av kritiken. Kommunikationen måste vara tydligare och vi har en intern förankringsprocess på vår fakultet.

Handlar det bara om kommunikation? Kritikerna menade att det skadar SLU:s verksamhet att lokalisera detta till Ultuna.

– Det är svårt att säga något om det innan vi har dissekerat argumenten. Men det är klart att vi förstår att det är en risk att placera en sådan verksamhet här. Ansökan kommer definitivt att omarbetas, men det är svårt att i dag säga på vilket sätt.

En behovsanmälan är ett underlag i Vetenskapsrådets inventering av behovet av investeringar i forskningsinfrastruktur. En gradering av behoven görs som är underlag för nästa ansökningsomgång.