Den bedömningen gör den inflytelserika organisationen QS World university ranking på årets lista över världens bästa universitet inom 48 olika ämnesområden. QS bedömningar bygger på flera indikatorer, däribland akademiskt anseende och forskningens genomslag.

Årets ranking innebär att SLU klättrar en placering jämfört med förra året och hela 37 placeringar jämfört med för sex år sedan. Världens allra bästa universitet inom jord-och sskogsvetenskap är enligt QS Wageningen i Holland följt av University of California Davis.

– Det är tack vare kreativa och kunniga forskare och lärare stöttade av mycket kompetent tekniskt och administrativ pesonal som vi inte bara kan behålla en topplacering utan också röra oss uppåt på listan, säger SLU:s rektor Karin Holmgren i ett pressmeddelande.