Bland annat vänder man sig emot en eventuell överföring av projektet till Naturhistoriska riksmuseet samt att utgivningen av Nationalnyckeln skulle kunna komma att läggas ned. SLU ifrågasätter även att resurserna ska minskas vid en övergång från boktryck till digital publicering.
– Dagens kostnader för att producera praktverket Nationalnyckeln domineras av utgifter för att ta fram själva innehållet, motiverar rektor Lisa Sennerby Forsse.