Från cirka 3 700 helårsstudenter i dag till mellan 7 000 och 8 000 om tio år. Ungefär i alla fall. Det är innebörden i den vision om en fördubbling av antalet studenter som SLU:s styrelse klubbade under onsdagen.

– Målet är högt. Men vi talar om en vision och det viktiga är rörelsen framåt, inte att vi är exakt dubbelt så många om exakt tio år, säger Karin Holmgren, till förordnad rektor.

Tidningen kunde redan i våras berätta om visionen. Då motiverade Karin Holmgren tillväxtmålet med att samhället måste utbilda många fler med rätt kompetenser för att hitta metoder för att leverera energi, mat och material inom vår planets gränser.

Artikelbild

| Det till stora delar helt nybyggda campuset på Ultuna kan ta emot fler studenter. Men exakt var på SLU:s olika utbilningsplatser universitetet ska växa är inte något som är bestämt.

– Vi har alla de här frågorna i vår utbildning och forskning, sade hon då.

Efter styrelsemötet på onsdagen var Karin Holmgren full av tillförsikt inför framtiden.

– Nu blir det fullt ös och mycket arbete. Entusiasmen hos styrelsen var stor.

För kommande två år har nu styrelsen avsatt pengar för arbetet med att locka fler studenter. En färdplan med ett femtiotal åtgärder att jobba vidare med har tagits fram.

Är det radikala åtgärder?

– Det beror på vem du frågar. Bland annat handlar det om att vi vill ha examensrätt för civilingenjörer för de gröna näringarna och om att ha kandidatprogram på engelska, men också om hur vi marknadsför oss.

Då och då väcks frågan om namnet på universitetet. Sådana förslag har förekommit även nu. Men för tillfället finns inget sådant utredningsuppdrag, säger Karin Holmgren.