Det var i oktober som UNT kunde avslöja SLU-ledningens planer på att flytta konstverket från campus i Uppsala. I december meddelade ledningen att en flytt till Nationalmuseum skulle bli av i vår. Men nu har ledningen vänt i frågan.

– Ja, vi har lyssnat på diskussionerna som varit och de synpunkter som kommit, säger Karin Holmgren, prorektor på SLU.

I stället för en flytt bort från SLU blir det nu en flytt av andra verk till Campus Ultuna i stället.

– Vi väljer att komplettera det här med mer framåtsyftande material. Det pågår ett arbete runt det just nu, säger Karin Holmgren.

En som gläds åt beslutet är universitetets konsthandläggare Teresa De Mendonça.

– Det här var är ett väldigt roligt beslut. Konst provocerar och diskussion betyder att konsten finns, att folk inte är likgiltiga inför den, säger hon.

Kontakter har redan tagits med Statens konstråd om kompletterande konst.

– Det ska vara något nutida, men något som samspelar och visar att det handlar om konst från två olika epoker, säger Teresa De Mendonça.

I artikeln i UNT i december sade sig universitetsdirektören Martin Melkersson inte ha hört någon kritik eller diskussion kring beslutet att flytta verket. Men enligt uppgifter till UNT har stark kritik funnits mot att ledningen inte bjudit in till diskussion om verket och inte stått upp för värdet av offentlig konst.

Konstnären bakom "Djungeln vaknar", en keramiskreliefi stengods, är Gunnar Nylund som var konstnärlig ledare på Rörstrand under många år. I en text intill verket står att ”Djungeln vaknar” räknas till hans främsta offentliga verk och har höga konstnärliga och kulturhistoriska värden.

Henrik Orrje på Statens konstråd har för UNT tidigare beskrivit Gunnar Nylund som en av de främsta konstnärerna inom sitt område, allt annat än bortglömd i dag. Verket ”Djungeln vaknar” beskriver han som unikt med sin storskalighet. Enligt honom betingar det ett mycket högt ekonomsikt och kulturhistoriskt värde. En annan bedömare UNT talat med kallar "Djungeln vaknar" ett ”mästerverk”.

Ledningens motiv för att flytta verket var att det väckte anstöt och negativa reaktioner vid utländska besök.

Enligt Teresa De Mendonça har SLU:s många nya lokaler på senare år satt konstfrågorna mer i fokus.

– Konsten är en viktig del av vår arbetsmiljö Och när det är många vita väggar i nya lokaler att fylla så blir det tydligt, säger hon.