Rättegången i Uppsala tingsrätt, som hållits bakom stängda dörrar av hänsyn till de inblandades ålder, avslutades på fredagen. Kammaråklagare Johan Strömbäck anser att alla fem ska dömas för grov våldtäkt mot barn:

– Jag har yrkat på sluten ungdomsvård som påföljd. Enligt min mening ligger straffvärdet för brottet på i vart fall sex års fängelse, säger Johan Strömbäck.

Eftersom samtliga åtalade är i 17-årsåldern kommer sannolikt reglerna för så kallad ungdomsrabatt att tillämpas vid en fällande dom. Det innebär att straffet blir mildare än om förövarna fyllt 21 år. Döms de enligt åklagarens yrkande anpassas straffet dessutom till att villkorlig frigivning inte tillämpas vid sluten ungdomsvård, i stället fär den dömde sitta av hela strafftiden. .

Övergreppet inträffade en natt i oktober nära Hugo Alfvéns väg i Gottsunda. En pojke i lägre tonåren, bekant med flera av de åtalade, tvingades in i ett skogsparti nära vägen där han utsattes för sexuella övergrepp under en timmes tid. Delar av gärningarna spelades in med en mobilkamera av en av gärningsmännen. UNT har tagit del av utskrifter av inspelningarna och de förhör som ingår bland åklagarens bevisning. De ger starkt stöd för att offret hotats med kniv och blivit slagen under händelsen, samtidigt som han upprepade gånger vädjat till förövarna att sluta med övergreppen.

Vad kan det finnas för förklaring till att flera unga pojkar gemensamt utsätter en annan ung pojke för våldtäkt?

– Svårt att svara på. Det finns uppgifter från en av dem att han var arg på den målsägande pojken. Kanske var det en form av bestraffning, säger Johan Strömbäck.

Fyra misstänkta gärningsmän kunde gripas av polis dagarna efter övergreppet. Den femte greps två veckor senare. I polisförhören förklarade två av dem att de var så berusade att de inte hade några minnesbilder av händelsen. En av dem förnekade att han deltagit i övergreppen eller ens varit på platsen, medan två medgav att de varit där men inte gjort sig skyldiga till grov våldtäkt. Under rättegången ändrade en av dem sin berättelse och erkände både våldtäkt och att han filmat händelsen. Försvararna för de pojkar som erkänt är i stora drag överens med åklagaren om lämplig påföljd:

– Alla har en samsyn om att de bör få sluten ungdomsvård eftersom de är så pass unga, säger advokat Sanna Älgekrans som försvarat en 17-åring i målet.

Advokat Robert Wikström, som försvarat en annan 17-åring, pekar på att de frågor som domstolen noga måste överväga handlar om straffvärdet och hur de åtalades låga åldrar ska påverka påföljden, samt åklagarens yrkande om utvisning för alla fem efter avtjänat straff. Pojkarna har kommit till Sverige som flyktingar och är inte svenska medborgare.

Fallet har fått internationell uppmärksamhet och bland annat blivit omskrivet i Washington Post och andra internationella medier. Tingsrätten beslutade på fredagen att alla fem åtalade ska bli kvar i häkte i avvaktan på att domen meddelas.