Sedan tidigare fanns en klass 2-varning utfärdad för Upplandskusten och en klass 1-varning för resten av länet men nu har alltså SMHI uppgraderat till en klass 2-varning för hela Uppsala län.

Det handlar om mycket hårda nordlinga vindbyar på 21-24 m/s från natt till onsdag till onsdag förmiddag. Under natten i området öster om E4 tillfälligt stormbyar på 25 m/s. Under inledningen av natten även snöbyar.