Kommunens turistbolag har fått 350 000 kronor för att arrangera ett firande som det är tänkt att alla Uppsalabor ska nås av. Men vad firandet ska bestå av är fortfarande oklart.
- Det värsta är att bestämma tidpunkten. Just nu är vi cirka 199 500 invånare men statistiken har en veckas eftersläpning så vi vet inte exakt när vi blir 200 000, säger kommunens näringslivsdirektör Eva Sterte.

Prognoserna har hittills pendlat mellan oktober i år och januari 2012. Datumet hänger till stor del på hur många nya studenter som väljer att skriva sig i Uppsala den närmaste tiden.
Med ett invånarantal på 200 000 kommer Uppsala att betecknas som storstad av Sveriges kommuner och landsting. 
- Inte minst för den mentala bilden av Uppsala betyder det en del. Då kan vi börja tala om att Sverige har fyra storstäder, påpekar Eva Sterte.