Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat ärendet och menar att socialnämnden brustit och inte vidtagit några utredande åtgärder efter det att anmälan om våld mot barn kommit in. Utredningen har inte avslutats inom den tidsperiod som den borde, och socialnämnden har inte bedömt ifall barnet borde få skydd. Handläggaren på socialnämnden i ärendet säger även att hen kan ha förväxlat barnet med ett annat.

Orosanmälan gjordes förra sommaren men inte förrän sex månader senare kontaktades den andra föräldern, som inte är misstänkt för att ha utsatt barnet för våld, om ärendet. Först i december inleddes en ny utredning och en polisanmälan gjordes. IVO anklagar nu socialnämnden för att inte ha agerat och att barnet under tiden kan ha varit utsatt för våld.