Den som vill hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand måste enligt lag ha ett godkännande av fastighetsägaren. Det senaste året har Uppsalahem fått in allt fler ärenden där personer hyr svart i andra hand, det vill säga att bostadsbolaget inte beviljat uthyrningen.

– Vi har även stött på en rad fall där socialtjänsten betalat ut pengar till hyran åt personer som hyr svart, uppger Linda Ryttlefors, kommunikationschef vid Uppsalahem.

En tjänsteman som vill vara anonym menar att socialtjänsten på så sätt håller den svarta andrahandsmarknaden under armarna.

– Jag kan delvis hålla med om att det är så, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L), som efterlyser en regelskärpning.

Att socialtjänsten står för hyreskostnader för svartkontrakt kunde på ett enkelt sätt undvikas, enligt Uppsalahem. Det kan gå till så att socialtjänsten begär att den som söker bidrag till hyran uppvisar ett intyg från fastighetsägaren, där det framgår att uthyrningen är godkänd.

En variant är att socialtjänsten kontaktar fastighetsägaren.

– Socialtjänsten behöver dubbelkolla andrahandskontrakten med oss, annars riskerar de att betala ut pengar till svarta kontrakt, säger Linda Ryttlefors.

Men i allmänhet begär inte socialtjänsten i Uppsala att andrahandsuthyrningen ska vara godkänd av fastighetsägaren. Istället betalar socialtjänsten ut bidraget till hyran utifrån de uppgifter som står i svartkontraktet. Den hyran kan vara högre än vad den skulle vara om reglerna hade följts.

Det ska dock sägas att socialtjänsten inte godkänner hur hög hyra som helst utan det finns normer som myndigheten har att hålla sig till.

Ett problem inom den svarta andrahandsmarknaden är risken för överhyror. Den som hyr ut i andra hand på tillåtet sätt får inte ta hur hög hyra som helst. Enligt reglerna brukar ett hyrespåslag på runt tio procent accepteras och den som betalat för mycket kan gå till domstol och få pengar tillbaka.

Men den som hyr svart befinner sig i laglöst land och även om hyran är mycket hög har hyresgästen små möjligheter att få rättelse med hjälp av myndigheterna.

När Uppsalahem ger tillstånd till andrahandsuthyrning försöker man motverka att den som har hyreskontraktet tar ut oskälig hyra.

Det går till så att Uppsalahem på tillståndet för andrahandsuthyrning anger hur mycket innehavaren av förstahandskontraktet betalar i hyra till bostadsbolaget. En kopia av handlingen skickas till den som hyr i andra hand så att hyresgästen kan se om den hyra som han eller hon betalar till kontraktsinnehavaren är skälig.

Ett sätt för socialtjänsten att kontrollera att man inte medverkar till bidrag till överhyror kunde vara att socialsekreteraren begär att få se uthyrningstillståndet från bostadsboaget. Detta för Uppsalahem fram som ytterligare ett argument för socialtjänsten att underkänna svartkontrakt.

Den som hyr genom ett otillåtet kontrakt kan drabbas av en rad problem och exempelvis tvingas flytta om det dyker upp någon hyresgäst som är villig att betala mer.

– Personer med svartkontrakt hamnar i ett svårt läge när de åker ut ur lägenheten. En del ansöker om ett bostadssocialt kontrakt men det är ytterst få vi kan hjälpa, säger Gun Johansson-Öhrnell vid kommunens boendeenhet.

En annan följd av den otillåtna andrahandsuthyrningen är att reglerna för Uppsalahems kö sätts ur spel.

– Eftersom personen med förstahandskontraktet egentligen inte har nytta av sin bostad borde den tillfalla bostadskön. Men lägenheter som hyrs ut svart kommer aldrig ut till vår kö, säger Linda Ryttlefors.