På måndagen tilldelades Hermann Opgenoorth, forskare och professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala, Baron Marcel Nicoley-medaljen. Priset går till en person som lyckats samla rymdväderforskare världen över.

Rymdväderforskning handlar om att förstå hur solens aktivitet och jordens magnetosfär, samt de över delarna av atmosfären, påverkar varandra. Ett exempel är hur så kallade solstormar påverkar kraftledningsnät på jorden och satelliter i omloppsbanan runt vår planet.

Uppsalaprofessorn får priset bland annat för sitt arbete i Europeiska rymdvetenskapskommittén och hans globala engagemang inom COSPAR (Rymdforskningskommitén) och FN.

Artikelbild

| Professor Hermann Opgenoorth vid måndagens medaljceremoni.

– Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt. Det är mycket hedrande att tilldelas medaljen för den forskning och det arbete som jag och mina kolleger inom rymdväderforskningen bedriver, säger Hermann Opgenoorth.