Enligt länsstyrelsen i Uppsala län är handläggningen för jordbruksstöd sökta under 2017 försenade. Orsaken är en hög arbetsbelastning.

– Vi vädjar till lantbrukare som väntar på stöd att inte ringa till handläggarna i onödan. Det utför ett bra arbete och vi försöker att underlätta för dem genom att ge dem arbetsro. Vi jobbar med långsiktiga lösningar så vi ska kunna leverera 2018 års beslut i tid, säger Kristina Jansson, chef för länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Merparten av de 600 lantbrukare i Uppsala län som fortfarande väntar utbetalningar för olika stöd för 2017 kommer att få vänta ytterligare några månader på besked, enligt länsstyrelsen.

Artikelbild

| Arkivbild. Ilskan jäser bland bönderna i Uppsala län över att utbetalningar för jordbruksstödet för 2017 försenas med flera in i 2018. månader

Bland lantbrukarna i länet jäser ilskan mot de försenade utbetalningarna. Claes Littorin på Rungarns säteri, som bland annat bedriver spannmålsodling, djuruppfödning och skogsbruk, är mycket kritisk.

Han säger att en bonde som söker stöd för jordbruket ingår ett avtal med staten. Om bonden gör fel blir straffen kännbara. Men när staten bryter avtalen får det endast konsekvenser för bönderna och deras ekonomi.

– Det som nu sker är en ekonomisk katastrof för många jordbrukare. Jordbruket är inte en bransch där vi skär guld med fällkniv. Många av oss har små marginaler. Försenade utbetalningar är inte ett nytt problem utan något som vi tvingats leva med de senaste tre åren. Jag vet inte om jag har fått alla stöd för 2015. För 2016 vet jag att alla stöd inte är utbetalda och för 2017 har jag fått en femtedel utbetald, säger Claes Littorin.

Han tillägger att i stort sett alla utbetalningar för olika stöd till jordbruket, som miljöstöd, djurstöd och vallstöd, är försenade.

Som exempel nämner han att Rungarns säteri sökt stöd för att hålla naturbetesmarker där flera rödlistade arter finns öppna och att jobben är gjorda enligt avtal.

– Men stöden betalas inte ut i tid och vi måste därför ligga ute med hela kostnaderna i månader och år. Vilken myndighet skulle acceptera att en företagare sa att han eller hon väntar tills nästa år någon gång med att betala in avgifter? Det skulle aldrig accepteras men oss bönder behandlar staten hur som helst, säger Claes Littorin.