Sedan den 24 maj har det enligt statistik från SMHI fallit 28,9 millimeter nederbörd över Uppsala. Trots det så ligger grundvattennivåerna fortfarande under det normala för årstiden.

– Merparten av den nederbörd som faller nu tas upp av växter eller avdunstas. Men det är ju ändå en fördel att det regnar eftersom det bland annat minskar behovet av bevattning, säger Bo Thunholm.

Grundvattenbildning sker under vinterhalvåret, mellan oktober och april, när det inte finns någon vegetation som tar upp vattnet.

– Med undantag för när det är kallt och nederbörden kommer i form av snö, då sker det senare.

Bo Thunholm kan ändå meddela att grundvattnet gjort en viss återhämtning i Uppsalaområdet, med 10 centimeter, under de senaste dagarna.

– Det lindrar situationen marginellt, säger han.