Enligt Storstockholms räddningscentral var det en fristående miljöstuga som hade börjat brinna.

– Vi åkte dit med en station. Det var ett fristående sophus som det rök lite från, men det var nästan släckt när vi kom fram.

Det skulle ta 8-10 minuter att släcka ner, sade ledningsoperatör Stefan Malmberg.

Det förekom ingen spridningsrisk till andra byggnader.