– Uppsala blev världens bästa klimatstad och som ett led i det ska vi fokusera på vad vi gör och vad vi behöver göra för klimatet. Under de kommande tre åren ska vi under en vecka per år samla olika företag och organisationer kring konferenser och olika miljöarrangemang, säger Hannes Vidmark miljöchef i Uppsala kommun.

Olika klimatstationer kommer att finnas i Gränby centrum, på Stora Torget och i Gottsunda centrum. Där ska Uppsalaborna få information och inspiration till att leva en mer klimatvänlig vardag.

– Klimatomställningen är ett av Uppsala kommuns mest prioriterade områden. Därför vänder vi oss direkt mot Uppsalas innevånare, säger Hannes Vidmark.

Men veckan innehåller betydligt mer. Under två dagar hålls föreläsningar och seminarier på Uppsala konsert och kongress, UKK. Där viks dag ett åt företag och organisationer. Tanken är att de ska hittar lösningar som gör att de kan göra mer för att Uppsala ska bli en fossilfri stad.

Dag två vänder sig till studenter och privatpersoner med föreläsningar och tips om hur de kan sänka sitt eget klimatavtryck.

En dag viks särskilt åt landsbygden och de möjligheter till hållbara lösningar som finns där.

– Under veckan kommer vi också att sprida erfarenheterna från företag och organisationer som deltagit i arbetet med Uppsala klimatprotokoll och försöka sprida dem vidare till nya företag, säger Hannes Vidmark.

En del kommer också att handla om att vara stolta över det vi åstadkommit som klimatstad.

– Att bli årets klimatstad är stort utomlands, men glöms ofta bort på hemmaplan.