Barnet föddes i vecka 22 och vårdades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter ett par veckor blev flickan sjuk för att en näringssond trängt igenom magsäcksväggen och hamnat i bukhålan. När sonden perforerade slemhinnan fick spädbarnet en skada på magsäcken. Flickan opererades men timmarna efteråt avled hon. Akademiska sjukhuset gjorde en lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. IVO har efter en vecka fattat beslut och avslutat ärendet. Bedömningen är att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda/anmäla händelser som har medfört allvarlig vårdskada, och att åtgärder för att hindra något liknande vidtagits.