Sedan Uppsala kommun, i måndags, köpt och sålt vidare det bolag som drivit arenaprojektet till SBB blir den första åtgärden för bolaget att hitta en passande operatör som kan ta hand om den framtida verksamheten i arenan/eventcentret.

–  Vi kommer att upphandla resurser som kan hitta en extern aktör med internationell kompetens för evenemangsverksamheten. Det ska vara klart inom sex månader, säger Ilija Batlijan.

Han är noga med att det måste vara en operatör med internationell kompetens, något han hävdar inte finns i Uppsala i dag.

Artikelbild

Uppsala arena

– Vi anser att det krävs ett avtal med en av de stora multinationella aktörerna som opererar i den här typen av anläggningar och som kan kontraktera stora artister, arrangera vetenskapliga konferenser eller melodifestivaler. Vi vill pröva om det är möjligt med en sådan internationell exponering för en arena i Uppsala, säger Ilija Batlijan.

Hänger arenabygget på vad operatören anser?

– Nej. Alla bitar är viktiga och arenan behövs i en stad som Uppsala. Idrotten är basen. Almtuna har väldigt dåliga villkor för sin ishockey i dag och kommunen har en tydlig roll i projektet. Evenemangsinslaget är långsiktigt och kommer att stötta Uppsala som stad och näringslivet.

Ilija Batlijan betonar återkommande kommunens roll i investeringen. Uppsala kommun har ju förbundit sig att satsa 150 miljoner kronor i projektet och hyra femton procent av tiden i arenan under 25 år.

– Utifrån de beslut som kommunen fattat är alla förutsättningar på plats för att kunna bygga arenan, säger han.

Kostnaden har tidigare uppskattats till cirka 800 miljoner kronor. Står sig de beräkningarna?

– Vi kommer att göra de investeringar som behövs för att bygga arenan utifrån de beräkningar som tidigare gjorts. Vi är måna både om de pengar som kommunen och vi själva investerar i projektet.

Få arenor går med vinst i landet. Hur ska ni lyckas med det?

– De arenor som går med förlust är de som bara bygger på förhoppningar. Det är bland annat därför som vi vill pröva om världens bästa operatörer anser att arenan i Uppsala kan konkurrera med andra arenor på marknaden. Den kunskapen har varken vi eller Uppsala kommun.

Om det blir ett ja, när tar ni första spadtaget?

– En realistisk bedömning är att vi ska kunna börja gräva under hösten eller i slutet av det här året. Jag räknar med att vi kommer att kunna ta ett investeringsbeslut om sex månader, säger Ilija Batlijan.

Han säger sig "gilla" Uppsala och tycker att Uppsala är bland de bästa städerna i Sverige att inverstera i.

– Därför är vi måna om ett bra samarbete med näringslivet, idrotten och kommunen.