Centerpartiet hör till de mest högljudda kritikerna av spårvägssatsningen.

– Man skulle rätt snabbt kunna börja med en första variant av ett kortare BRT-system som sedan kan byggas ut. Staten ska ge tusan i att tala om för kommunerna vad de ska ha för trafiklösning. Det har de inte med att göra. I nuläget är vi övertygade om att spårvägen handlar om många fler miljarder än vad förespråkarna försöker påskina, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd.

Vad grundar du det på?

Artikelbild

| Utanför Cambridge har man byggt en BRT-bana för bussar längs en nedlagd järnvägslinje.

– Som jag har förstått det handlar det om att vi har vattenproblematik både här och där.

Men kostnaden för att lösa de problemen blir ju inte mindre om man väljer en BRT-lösning.

– Då får man visa det. Vi har inget emot spår, men det måste vara seriösa underlag för beslut. Nu har Uppsala inte de pengarna. MP har drivit spårvagnsfrågan religiöst hela tiden, säger Stefan Hanna.

Maria Gardfjell (MP) tillbakavisar kritiken.

– Spårvagnar är ingen religion, det är ett transportslag. Och vi vill ha olika trafikslag i Uppsala: spårvagn, bussar, elbussar, gång, cykel och faktiskt även bilar. Då måste vi undvika att det blir trafikstockningar. Det är svårt att få plats med bussarna i centrala Uppsala redan i dag, säger Maria Gardfjell.

Vad tänker ni göra om det inte blir några statliga bidrag till förlängningen in till Resecentrum?

– Systemet hänger ihop. Och det är viktigt att bygga hela lösningen. Spårvagn kommer att behövas för att skapa förutsättningar för Uppsala att växa vilket kommer att ge en ökad skattebas för andra nödvändiga samhällsinvesteringar som skolor och förskolor. BRT kan vara en bra lösning, men det har för låg kapacitet i Kunskapsspåret.

Många hävdar att det blir en olycksrisk för cyklar med spårvagnsspåren, hur ser du på det?

– Det där är en klassisk invändning. Men det är en självklarhet att man bygger på ett sådant sätt att man separerar trafikslagen. Det går inte att cykla i BRT-banorna heller, säger Maria Gardfjell.

Socialdemokraterna och Moderaterna är inte lika tydliga i sina ställningstaganden till spårvägen.

– Det här är ingen folkomröstningsfråga. Det går inte att säga ja eller nej och vi kommer inte att ta ställning innan vi har alla siffrorna på bordet. Vi måste ha en ansvarsfull finansiering, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Erik Pelling (S) säger att det lutar åt spårvagn.

– Mycket kunskap talar för att det är spårvagn vi behöver för att klara kapaciteten. Och de utredningar som görs kommer att ge den kunskap vi behöver innan vi trycker på knappen för att starta bygget, säger han.