Byggprojektschef Gabriel Wikholm, vad är det som byggs just nu vid Stadshuset?

– Vi har börjat med spontningsarbetet.

Spont är som ett stort plank, det kommer att gå åtta meter ner i marken och två meter ovanför marken. Planket kommer att gjutas in i betong och bli som en mur.

Artikelbild

| Arbetet är en del av ombyggnationen av Uppsalas Stadshus.

Varför behövs den här muren?

– Det är ett påkörningsskydd. Eftersom Stadshuset ligger väldigt nära järnvägen krävs det ett skydd.

Spontningen fungerar inte bara som ett skydd för själva stadshuset förklarar Gabriel Wikholm.

– När vi börjar gräva för grunden till det nya huset rör sig jordmassorna i marken, vilket kan göra att järnvägsspåren flyttar på sig. Sponten skyddar då så att jorden inte ska rasa. Järnvägen får inte röra på sig. Arbetet börjar nu under vecka 16 och kommer att fortsätta fram till vecka 21.

På er hemsida har ni skrivit att spontningsarbetet kan uppfattas som störande för omgivningen.

– Det låter ja, det är som ett högt, knackande ljud. Tack och lov är det inte så många bostäder här som störs.

Inget arbete kommer att ske efter klockan 18 på kvällen.

Allt detta är en del av ombyggnationen av Stadshuset. Man ska även bland annat riva hela garaget, källarvåningen och sedan börja det grundläggande arbetet för den nya delen som ska byggas.

När kommer hela bygget med stadshuset stå färdigt?

– Det kommer att se färdigt ut tidig vår 2021, men det kommer återstå jättemycket arbete inne i byggnaden med temperatur och olika funktioner. Inflyttningen sker i etapper under sen vår 2021 och hela bygget kommer vara helt klart före sommaren 2021. Det blir spännande med ett nytt stadshus.