Hvo är en syntetisk diesel som kan tillverkas av olika råvaror. Den hvo som Gamla Uppsala Buss använder kommer från begagnad frityrolja, som är fri från palmolja. I ett livscykelperspektiv innebär det en minskning av klimatutsläppen med 82 procent jämfört med diesel.

Totalt är det 102 av bolagets bussar som körs på hvo. Resterande bussar körs på biogas, vilket innebär att stadsbusstrafiken i dag är helt fossilfri.

– Biogasen är ur ett miljöperspektiv egentligen ännu bättre än hvo. Den produceras också lokalt. Men i den nuvarande depån har vi inte kapacitet att tanka fler biogasbussar, säger Mikke Holmberg, miljöadministratör på Gamla Uppsala Buss.

Enligt Tommy Rydbeck, teknisk chef på Gamla Uppsala Buss, har det inte inneburit någon kostnadsökning att köra bussarna på hvo.