Från och med fredagen stängs gång- och cykeltunneln vid Årsta torg av under en period. Anledningen är att Fyrislundsgatan mellan Årsta och Sala backe ska göras om till en "stadsgata" med trädplanteringar, gång- och cykelbanor samt körfält för kollektivtrafik.

I samband med stäningen av tunneln kommer Uppsala kommun att placera ut stadsvärdar för att framför allt barn tryggt ska kunna ta sig över Fyrislundsgatan vid Årsta torg. Den närmsta övergången med trafikljus finns precis söder om tunneln. Värdarna finnas på plats vid fredagens morgonpendling samt vid skolstart och skolslut måndag och tisdag, 5–6 november.