På ett av de stormöten som de tidigare ockupanterna i grupperingen Kvarteret Kajan hade med landstinget ställdes frågan från ockupanterna om varför inte huset stängslats in tidigare, om det nu var förbjudet att vistas där. Landstingsservice medgav då att någon form av staket borde ha uppförts. Huset har stått helt tomt sedan 2003 på grund av mögel- och fuktskador. Att det inte rivits, utan bara lämnats att förfalla, beror enligt landstinget på att rivningskostnaden varit för hög.