– Det här kommer att öka attraktiviteten för både forskare och studenter och bli en modern mötesplats, säger Johan Tysk i samband med ceremonin när det första spadtaget tas för det nya bygget.

Planeringen av utbyggnaden inleddes 2012. Redan i somras inleddes bygget av en ny flygel likt de tidigare huskropparna, kallat hus 9 i den södra änden som vetter mot Kungsängsleden. Mer spektakulärt, och en större investering, är det kubformade hus som nu börjar byggas vid entrén mot parkeringen på den norra sidan. Här ska bland annat Informationsteknologiskt centrum, ITC, inrymmas. I dag finns det i de äldre husen vid Polacksbacken på andra sidan gatan.

Totalt ligger investeringen på 1,2 miljarder kronor, varav ungefär 1 miljard är den nya "kuben". Efter tillbyggnaden kommer det vid Ångströmlaboratoriet att finnas totalt 100 000 kvadratmeters lokalyta jämfört med dagens 75 000 kvadratmeter.

När det hela står inflyttningsklart, våren 2022, innebär det en hyresökning. Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet, tror dock inte att skillnaden blir så stor jämfört med alternativet, som hade varit att ITC-institutionerna hade suttit kvar i de äldre, och sämre anpassade, lokalerna på andra sidan gatan.

Vad som sedan händer med lokalerna vid Polacksbacken är inte klart.

– Det är en diskussion som vi för tillsammans med Akademiska Hus och kommunen. En tanke är att det kan vara lokaler som är lämpliga för småföretag som har nära anknytning till forskningen på universitetet, säger Peter Elenfalk.

LÄS MER: "Ett varumärkesbyggande hus"

LÄS MER: Kritik mot nya miljardbygget

LÄS MER: Vad ska hända med Polacksbacken