I morgon, onsdag, väntas politikerna i kommunstyrelsen ge klartecken till att Studenternas rivs och en ny, modern arena för bandy och fotboll byggs på dess ställe. Enligt de beräkningar som gjorts ska bygget kosta runt 450 miljoner kronor.

– Det är mellan tummen och pekfingret. Vi kommer att göra en ny kalkyl som vi ska presentera för politikerna i början av 2015, säger Eva Sterte vd för Uppsala kommuns sport och rekreationsfastigheter AB som får i uppdrag att utforma arenan.

Tanken är att bygga en anläggning för 9000 personer med möjlighet att utvidga till 15 000 om det skulle behövas i framtiden.

Att arenan skräddarsys för fotboll och bandy innebär att det kommer att bli svårt för andra idrotter som är på Studenternas att nyttja den. Det gäller främst hastighetsåkning på skridsko och speedway som behöver längre banor är de som planeras på nya Studenternas. Det innebär att det kan vara slut på VM i speedway i Uppsala.

– Vart de ska ta vägen är inte klart. Men vi tittar på det. Vi kan inte ha samma breda verksamhet som i dag, säger Sten Larsson vid Kontoret för samhällsutveckling.

Allmänhetens skridskoåkning kommer att blir kvar, men på en bana strax utanför den nya arenan. Friidrotten får troligen flytta till en ny anläggning i Gränby.

Under själva byggtiden kommer Lötens idrottsplats att anpassas för fotbollens behov, är det tänkt.

Tankarna på att förse den nya arenan med ett utskjutbart tak vid dåligt väder har dock skrinlagts helt. Taket skulle kosta 180 miljoner kronor.

– Det är inte realistiskt att ta en så stor kostnad för tak. Det är ju troligt att det bara kommer att användas några gånger under bandysäsongen, säger Sten Larsson.

Han räknar med att en ny arena med konstgräs kommer att kunna användas betydligt mer än dagens Studenternas som har vanlig gräsplan. Betydligt mer publik väntas också. Hur p-behoven ska lösas är dock oklart.

– Vid själva arenan kommer bara plats att finnas för spelare och funktionärer. Några p-platser för publik ryms inte. Staden får hitta lösningar för det. Men det ska finnas goda förbindelser med buss och parkeringar för cyklister i anslutning till arenan, säger Sten Larsson.

Nya Studenternas ska stå klart år 2019.

– Om allt klaffar. Vi ser det här som ett 5-års projekt. Vi hoppas kunna börja riva den gamla arenan om två år, säger Eva Sterte.