Under måndagen föll domen mot Bengt Ågerup, grundare av medicinteknikbolaget Q-Med i Uppsala. Förvaltningsrätten fastställer Skatteverkets krav i stort sett i sin helhet.

Det innebär att entreprenören från Uppsala ska betala en tillkommande skatt på 990 miljoner kronor. Dessutom krävs han på 394 miljoner i skattetillägg för att inte ha redovisat alla uppgifter i sina deklarationer.

Under förhandlingarna i domstolen begärde Bengt Ågerup att staten skulle betala arvodena för hans juridiska ombud, totalt 4,8 miljoner kronor. Men det utlöste protester från Skatteverket som menade att han inte hade rätt till några pengar, utan fick skylla sig själv.

"Processen är orsakad av ett icke acceptabelt skatteplaneringsagerande från Bengt Ågerup vilket medför att ersättningsanspråket bör vägras eller reduceras kraftigt", ansåg myndigheten.

Om någon får rätt mot Skatteverket i domstol betalar staten i normalfallet arvodena för personens juridiska ombud. Men i det aktuella målet går Bengt Ågerup förlorande ur processen med undantag för någon enstaka punkt. Domstolen ger honom därför endast 20 000 kronor för att betala sina jurister.

Turerna kring Ågerups miljarder är dock inte över i och med måndagens domslut i Uppsala. Advokatfirman Lindahl, som drivit processen mot Skatteverket på uppdrag av Bengt Ågerup, skriver i ett pressmeddelande att domen kommer att överklagas till kammarrätten.

Advokatfirman betecknar utgången som förvånande och anser att förvaltningsrätten inte tagit hänsyn till de invändningar som framförts och inte heller bemött utlåtanden från ansedda skatteexperter.

Ärendet är det beloppsmässigt största som Skatteverkets utlandsenhet någonsin drivit. Att Bengt Ågerup led nederlag i rätten beror till stor del på att han bedömts ha haft så stark anknytning till Sverige att han är skattskyldig i riket.

Motiveringen är bland annat att han vistats frekvent i landet och har många bolagsengagemang här. Ågerups invändning att han sedan många år bor i Schweiz fick inte gehör.

Pengarna som striden handlar om kommer från försäljningen av Q-Med 1997. Ågerup placerade flera miljarder kronor i en slags stiftelse på Bahamas, kallad Fikon Settlement.

Bengt Ågerup hävdar att han inte haft något inflytande över hur stiftelsen förvaltas utan helt överlåtit det till andra. Därmed ser han sig inte som skattskyldig för avkastningen från stiftelsen.

Men förvaltningsrätten skriver att han kontrollerat Fikon Settlement och därför måste svara för skattekraven, bland annat kapitalintäkter på nära 4 miljarder kronor.

En annan fråga i målet gällde den lön Bengt Ågerup fått från Q-Med i egenskap av VD och koncernchef. Under 2008-2010 deklarerade han lön från Q-Med på totalt 1,6 miljoner kronor.

Men Skatteverket upptäckte att han under perioden hade mottagit ytterligare 4 miljoner, vilket dock inte redovisats.

Enligt Q-Med hade delar av dessa löneutbetalningar gått till Bengt Ågerups hustru via koncernens dotterbolag i Frankrike där hon ska ha arbetat.

Bengt Ågerup uppgav att inkomsterna som gått ut till hustrun via dotterbolaget har beskattats i Frankrike. Eftersom han och hustrun varit sambeskattade där spelade det ingen roll vem av dem som deklarerat intäkterna.

Domstolen underkänner Bengt Ågerups invändningar och skriver att han "lämnat oriktig uppgift genom att inte redovisa samtliga löneinkomster från Q-Med AB". Enligt rätten fick det till följd att Skatteverkets beslut blev felaktiga.

Tidningen har utan framgång sökt Bengt Ågerup.