Det är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som satsar pengarna, vilka ska användas till forskning om bland annat skogsproduktion, trädgener och skogsbioteknik. Pengarna kommer att portioneras ut under en tioårsperiod.

– Det är mycket glädjande att stiftelsen på detta sätt erkänner betydelsen av skogsforskningen vid SLU och tillåter oss att bygga vidare och utveckla denna forskning för framtiden. Det här är en ytterligare bekräftelse på vår excellenta skogsforskning och dess betydelse för en hållbar framtid, säger Karin Holmberg, rektor vid SLU.

Utöver SLU och Uppsala universitet kommer Umeå universitet och Science for life laboratory i Stockholm också att ta del av pengarna från stiftelsen. Science for life laboratory är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.