Korsningen byggdes om och försågs med trafikljus för ett par år sedan. Här gör cykelvägen två tvära svängar samtidigt som en trafikljusstolpe har placerats i en tvär innersväng på cykelbanan.

Michael Eriksson, gatuchef vid Uppsala kommun, skriver i ett e-postsvar att det inte finns mer tillgänglig mark för att bredda gång- och cykelvägen. "Trafikljusstolpen kan vi enklast 'flytta' på genom att ändra målningen dvs upphöra med cykel tidigare", skriver han. "Signalstolparna behöver stå några decimeter in från körbanan för att undvika påkörningar, vilket är särskilt viktigt i anslutning till svängande motorfordons rörelser."

Enligt Trafikverkets rekommendationer ska det dock vara ett större avstånd till stolpar från cykelbanan, särskilt i kurvor eftersom cyklister behöver luta inåt för att inte ramla omkull i svängen.

Artikelbild

| En rak linje hade givit en naturlig anslutning till cykelvägen på andra sidan korsningen.

Finns ingen skiljeremsa mellan cykelväg och körbana kan man enligt Trafikverket göra lokala avsmalningar av körbanan där stolparna kan stå. I innerkurvor med mindre kurvradie än 20 meter bör avståndet vara minst 1,25 meter, enligt Trafikverkets GCM-handbok.

UNT har frågat varför cykelvägen inte dragits rakt över korsningen, men inte fått något svar. "Kommunens projektledare arbetar inte kvar vilket gör det svårt att återberätta alla delar som beaktats i projektet", skriver Michael Eriksson.