– Det handlar om grundläggande demokratiska värderingar: vad får en stat göra med sina medborgare, säger Kerstin Burman, jurist på DU.
Diskrimineringsbyrån Uppsala har sedan 2010 företrätt en person som velat byta juridiskt kön till man, men vägrat sterilisera sig. Hittills har det varit ett krav för att genomgå könsbyte, och Socialstyrelsen avslog därför ansökan, men Diskrimineringsbyrån och klienten fick rätt i förvaltningsrätten och sedan även i kammarrätten.

Kammarrätten slog fast att steriliseringskravet bryter mot både EU-konventionen och svensk grundlag, samt att det rörde sig om diskriminering av transsexuella, och då Socialstyrelsen valt att inte överklaga ärendet vinner det nu laga kraft. Därmed blir det från och med nu möjligt att byta kön utan att sterilisera sig.
– Det här är ju också ett jätteviktigt erkännande för alla som redan tvingats genomgå det här. Nu har rättsväsendet kommit fram till att så här får man inte göra, säger Kerstin Burman.

Nu inleder DU, i samarbete med RFSL, och transföreningarna KIM och FPES, en skadeståndsprocess för att de som tvångssteriliserats ska få ersättning.
– Det här är ett allvarligt ingrepp i människors privatliv. Det är oåterkalleligt, och när staten gjort det här krävs att den som har makt tar ansvar, säger Lina Gidlund som är verksamhetsansvarig på DU.