Det var i augusti förra året som Uppsalabon i 20-årsåldern stoppades i tullen på Arlanda flygplats. Mannen hade underlåtit att anmäla drygt 600 tabletter ångestdämpande medicin, 20 injektionsflaskor med antibiotika och ett 30-tal sprutor och kanyler.

Mannen ska nu betala 4 000 kronor i böter, vilket framgår av ett strafföreläggande utfärdat av Tullverkets åklagare.

Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet. Det har därefter samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Skriver den misstänkte inte under strafföreläggandet går ärendet vidare till åtal.