Gunsta hade vid årsskiftet 620 invånare enligt SCB. Nu kan orten få en kraftig befolkningsutveckling då 1500 nya bostäder planeras att byggas med beräknad inflytt sommaren 2019. Samtidigt kan ett nytt centrum ta form – med bland annat en ny skola, förskolor, parker och en idrottshall.

– Detta gör Gunsta till en mer sammanhållen bebyggelse och underlättar utbyggnaden av olika samhällstjänster, som bättre lokaltrafik och att orten får fler butiker, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor.

Gunsta ligger en mil öster om Uppsala. Utbyggnaden ska dock inte ses som ett steg mot att få orterna att växa samman, utan mer som ett sätt att värna om åkermarkerna mellan orterna. Samtidigt vill man erbjuda fler lantliga bostadsalternativ, uppger Erik Pelling.