Sammanlagt finns det ett 40-tal LSS-boenden i Uppsala kommun. Det vill säga boenden med stöd och service till vissa funktionshindrade.

Nära hälften av dem, 19 stycken, drivs i privat regi och resten i kommunens egen. De nuvarande avtalen löper ut till hösten och därför har man nu gjort nya upphandlingar.

– De flesta av boendena byter utförare, men det behöver inte betyda att de får en annan personal då personalgruppen erbjuds att få följa med. Nyheten för dem som bor i de här gruppbostäderna kommer att vara att de får en möjlighet att leva ett rikare liv med mer aktiviteter, mer personal och möjlighet till en semestervecka på annan ort. Det kommer att bli ett stort lyft för livskvaliteten, säger Eva Christiernin.

Är ni missnöjda med de tidigare utförarna?

– Vi måste upphandla när kontrakt löper ut, det är lagstyrt, eller bestämma att ha det i egen regi. Även om vi tycker att en utförare gör ett bra jobb, vilket de gör varje dag, så måste vi gå ut och bestämma vilka krav vi ställer.

Kostnadsmässigt innebär de nya avtalen en ökning för Uppsala kommun. Tidigare låg den sammanlagda årskostnaden på 77 miljoner kronor per år. Från och med oktober–november, när de nya avtalen träder i kraft, ligger årskostnaden framöver på 82 miljoner kronor.

– Det här är ingen besparing, utan vi får ökade kostnader för det här. Vi investerar i livskvalitet för människorna som bor i gruppboendena, säger Eva Christiernin.

Varför blir det dyrare?

– De tidigare avtalen var fem år gamla upphandlingar som bara fokuserade på lägsta möjliga pris och lägsta nivå på det som vi måste göra. Vi har högre ambitioner än att människor ska få det som de absolut måste. Vi vill att de ska ha ett liv också, och nu får de den möjligheten.

De företag som har tagit hem boenden i upphandlingen har sedan tidigare haft verksamhet i Uppsala, med undantag för Polstjärnan i Sverige AB.

Upphandlingarna har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med utvärderingsmodellen bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

De nya avtalen gäller i tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.