Få anade det och ingen vet ännu exakt vad det kommer att innebära. Det enda som står klart är att Gunnar Hedbergs beslut att lämna sin post som kommunalråd efter närmare 30 år, innebär en av de största förändringarna för Uppsala 2012.
Den moderate ledaren har gjort sig känd som kompromissvillig (alternativt konflikträdd) och har därmed lyckats undvika större skandaler och nederlag under sin karriär.
Hur den i dag så starka alliansen kommer att hållas i hop återstår att se. Efterträdaren, tillika doldisen, Fredrik Alhstedt säger att han vill fortsätta i Hedbergs samarbetsvilliga anda och själva säger sig allianspartierna känna stabilitet. Men när UNT pratar med Socialdemokraterna om nästkommande år ställer de sig tveksamma inför alliansens laganda och meddelar att de tänker iaktta maktskiftet med spänning.
Hur det än må bli får våra politiker mycket att bita i. Enligt kommunens statistiker kommer invånarantalet att fortsätta klättra i ungefär samma takt som i år. Och de problem som präglade 2011 förväntas fortsätta gäcka 2012. Bostadsbristen och brist på förskoleplatser blir två av de större frågorna att tampas med.

Akademiskt trendbrott
Ytterligare ett maktskifte som sker i stan är vid Uppsala universitet. I dag, söndag, kliver Anders Hallberg officiellt av posten som rektor och den enhälligt framröstade efterträdare Eva Åkesson tar över. Förväntningarna är stora från både personal och studenter, och det blir en hel del att leva upp till. Såväl fackförbund som studentkåren ger Anders Hallberg beröm för hans fem år vid rodret. Enda egentliga kritiken som lyfts fram är att han inte gjort tillräckligt för den samhällsvetenskapliga forskningen. Ett område som Eva Åkesson säger till UNT att hon planerar att ta tag i. Men första tiden inom verksamheten ämnar hon spendera på att iaktta.
En av universitetets satsningar som dock fortsätter utan vidare överläggningar är målet att få en mer jämställd organisation. Sannolikheten för att det ska hända redan kommande år känns liten. Eva Åkesson är exempelvis universitetets första kvinnliga rektor. Det tog drygt 500 år.

Nytt liv i city
I övrigt fortsätter city sin omvandling. Rådhuset slår upp alla sina portar som ett svar på de ständigt växande Gränby centrum och Boland city. Utdöende stadskärnor är en epidemi som spridit sig till flera av landets städer och som Uppsala ämnar undvika.
Enligt Meta Troell, omvärldsbevakare åt Svensk Handel, har Rådhuset goda chanser att klara konkurrensen och dessutom hjälpa de andra butikerna längs gågatan. Faktumet att det är nya märken som dyker upp till försäljningen ökar chansen för att färre väljer att pendla till huvudstaden, som i dag är ett mycket populärt val när Uppsalabornas ska bränna pengar.
Ett orosmoment finns dock – tillgängligheten. Närmare 500 cykelställ förväntas försvinna under 2012 och när dessutom bil är ett begränsat alternativ oroar sig handeln för att city blir ett alltför opraktiskt val. Om inte kvarstår risken att gågatan blir en enda lång sicksackbana mellan spontantparkerade cyklar.

Den långa väntan på arena
Ett av årets mest efterlängtade besked lär bli EU-kommissionens dom angående Uppsala arena – kommer den tilltänkta uppgörelsen mellan kommunen och arenabolaget att godkännas? Ambitionen om en glassig publikhall har blivit en byråkratisk härva som suger musten ur de flesta parterna. Inblicken i ärendet är minimal och alla parter är förtegna kring vad de tror att utgången blir. Bengt Wennerstein, som handlagt ärendet vid Näringsdepartementet, säger till UNT när vi når honom precis innan nyårsledigheten att det är ytterst svårbedömt vad kommissionen kan tänkas svara. Något liknande fall finns inte sedan tidigare att luta sig tillbaka på.

Modern tradition tar farväl
25 mars kan mycket väl bli årets mest känslosamma dag. Då avlutas en av Uppsalas mest spektakulära traditioner - bandyfinalen. Den 22:a upplagan i rad som anordnas i stan blir den sista innan festen flyttas till Solna.
Arrangörerna lovar ett evenemang bandyfantasterna sent ska glömma när UNT hör av sig för att kolla planerna. Lars Fall som är biljettansvarig berättar för UNT att de är fler än någonsin som redan nu har bokat in sig. Målet är att ge ett minne så starkt att Solna omöjligt kan toppa det.

Domedagen på gång – igen
Slutligen finns det en aspekt av 2012 kvar som är omöjligt att förbise. Det är förvisso inte någonting specifikt knutet till Uppsala men fortfarande någonting som berör oss – världens undergång. Enligt Mayaindianerna är det knappt tolv månader kvar till dess att jorden slutar att existera. Av alla domedagsprofetior är denna den kanske mest kända och mytomspunna. Världen har dock redan lyckats överleva en handfull förväntade domedagar, så känn ingen större stress. Än.