Företaget uppmanande i en annons tidigare i veckan folk att lämna in sina gamla glasögon för vidare befordran till länder med sämre utvecklad ögonvård än Sverige. På onsdagen hade mellan 500 och 600 glasögon samlats in.
- Enligt organisationen Vision for all har åtta miljoner människor i världen kraftigt nedsatt syn, eller är i det närmaste blinda, helt i onödan och kan bli hjälpta genom att få korrekta glasögon. Två tredjedelar av dem är flickor eller kvinnor, berättar Eva Djerf-Nichols, enhetschef på företagets Uppsalakontor.

Personalen mäter upp glasens styrka och sorterar glasögonen innan de via organisationen transporteras till länder som Kenya, Bolivia, Peru och Guatemala där de delas ut till personer med dålig syn. Den särskilda satsningen på insamlingen pågår veckan ut, men även under resten av året kan ögonpatienter och kunder lämna sina gamla glasögon hos många företag, optiker eller vårdinrättningar.